Камчия

  • Камчия -информация

    Местоположение: "Камчия" е курортен комплекс, който се намира само на 20 км от морската столица Варна. Курортът е на 2 км северно от устието на река Камчия и е в непосредствена близост до националния природен резерват "Лонгоза". Златни пясъци е на 35 км, а Слънчев бряг на 80 км. Съществената разлика между него и тях е, че той все още не е станал жертва на бурното строителство, което през последните години бележи най-високия си ръст. Камчия все още е тихо и романтично място, подходящо за малки и големи семейства, за малки групи приятели, които умеят да се наслаждават на природата. Курортът е скрит е в смесена букова, борова и дъбова гора и е в непосредствена близост до плажната ивица. Отдих и забавления: Комплексът предлага условия за водни спортове като плуване и сърф. Хората, които не могат да прекарват часове под горещите лъчи на слънцето, ще се почувстват прекрасно в прохладната прегръдка на лонгозните гори по течението на река Камчия. Резерват Камчия: Резерватът обхваща 842,1 ха заливни гори, пресечени в южната си част от две заблатени територии с продълговата форма, почти изцяло обрасли с тръстика, папур и друга водолюбива растителност. Това са азмаците – останки от стари речни ръкави. Тук са съхранени редки видове от флората и фауната. На тази територия могат да се наблюдават 6 вида дървовидни лиани, които се срещат в България. В река Камчия и азмаците се срещат 25 вида риба – по-голямата част от българската сладководна ихтиофауна. Резерватът се обитава още от 14 вида земноводни и влечуги, 26 вида дребни бозайници, в неговите дървета вият гнездата си 258 вида птици.

  • Коментари Камчия  (0)