Основна информация за България

Основна информация за България

Местоположение: България е разположена в Югоизточна Европа в източната част на Балканския полуостров. На запад държавата граничи със Сърбия и Македония, с Гърция и Турция на юг, с Черно море на запад и с Румъния на север, като естествената граница там е река Дунав. Общата площ на страната е 110 993 квадратни километра.

Релеф: Релефът в страната е изключително разнообразен: обширни равнини и низини, високи планини, долини и живописни клисури. Средната надморска височина на България е 470 м.

Климат: Климатът в България е континентален с ясно изразени четири сезона. В южните части на страната се усеща влиянието на Средиземно море. Средната годишна температура е 10.5°C. Средната температура през януари е около O°C., a през лятото е 30°C.

Население: 7,973,673

Официален език: Български Религия: 86.6% от населението са православни християни, 13% са мюсюлмани. Българската църква е независима и се оглавява от патриарх. България е парламентарна република с демократично управление.

Официални празници:
1 януари – Нова година
3 март – Освобождението на България от турско робство
Великден 1 май – Ден на труда
24 май – Ден на славянската писменост
6 септември – Денят на съединението
22 септември – Денят на независимостта
25 декември - Коледа